Zakres usług firmy ochroniarskiej

Agencje ochrony oferują usługi powiązane w głównej mierze z zabezpieczeniem mienia, a więc na przykład obiektów przemysłowych, terenów prywatnych, jak również budynków użytku publicznego. Powinno się podkreślić, że agencja ochrony to głównie przeszkoleni pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje a także doświadczenie w zakresie prowadzonych obowiązków.
Kiedy skorzystać z usług agencji ochrony?
Należy zacząć od tego, że z usług agencji ochrony bardzo często korzystają firmy, które zajmują się organizowaniem wydarzeń takich jak szkolenia dla pracowników, konferencje, koncerty czy pikniki firmowe.

Zwłaszcza w sytuacji imprez masowych niezbędne jest zastosowanie odpowiednich procedur, które minimalizują ryzyko wystąpienia niebezpiecznych dla uczestników wydarzenia zajść. Dlatego też ochrona imprez wymaga sporządzenia scenariusza oraz procedury ochrony, które będą skorelowane z scenariuszem przebiegu imprezy. W przypadku imprez masowych konieczne jest też zapewnienie adekwatnej liczby pracowników ochrony, którzy będą w stanie kontrolować przebieg całej imprezy. Warto wspomnieć jednak o tym, że agencje ochrony to nie tylko i wyłącznie zabezpieczenie imprez masowych, niemniej jednak też usługi dodatkowe (sprawdź tutaj: ochrona imprez masowych). Na szczególną uwagę zasługuje ochrona mienia, czyli zabezpieczenie budynków prywatnych, ale też komercyjnych czy przemysłowych. Zabezpieczenie mienia może mieć charakter stały albo doraźny i jest związane na przykład z oznakowaniem prewencyjnym danego terenu czy obiektu, jak również stosowaniem innowacyjnych systemów dozoru a także kontroli dostępu.

Zobacz więcej: ochrona osób i mienia.

Comments are closed.